Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2016

5181 e07f 800
9  "Norwegian Wood" H.M 
5172 4cf6 800
3  "Norwegian Wood" H.M 
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaMonasi Monasi

Boje się, że przestanie się o mnie starać. Że zrezygnuje, bo tak trudno mnie zrozumieć, bo jestem taka uparta i taka trudna.

Reposted fromRebelde Rebelde viarosalie rosalie
5384 0107 800
10  "Norwegian Wood" H.M 

February 26 2016

9014 5f74
Reposted fromunr-eal unr-eal vianadelle nadelle
9212 b703
Reposted fromunr-eal unr-eal vianadelle nadelle

Najwięcej uroku i piękna

dostrzegam w kobiecie

gdy jest absolutnie naga


To te krótkie momenty

nim zorientuje się

że ktoś na nią patrzy.

— Nika Lez
Reposted frompoezja poezja vianadelle nadelle
Depresja – kiedy bardzo chcesz do domu, ale jesteś już w domu.
Reposted fromscorpix scorpix viaMonasi Monasi

Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.

— Éric-Emmanuel Schmitt "Oskar i pani Róża"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaMonasi Monasi
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vianadelle nadelle
Reposted bypleassureeteryczniestylishIDgosialapbananowyczipsxDviva-salvadoreniedonaprawieniaona-77cat-a-stropheparachutebibisiperesekere

February 21 2016

0129 58b6
Reposted fromlove-winter love-winter viacats cats
3087 fb9d
Reposted frommartinini martinini viaasyoulikeit asyoulikeit
grafika pink and bathroom
Reposted fromweightless weightless
Reposted fromweightless weightless
Reposted fromweightless weightless
Reposted fromweightless weightless

December 28 2015

5462 2a6d
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaMonasi Monasi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl